cờ người

Khai hội truyền thống Cố đô Hoa Lư 2014

Khai hội truyền thống Cố đô Hoa Lư 2014

Tối ngày 7/4 (ngày 8/3 âm lịch), huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư năm 2014.