TV& VIDEO

cổ phần hóa công ty

Phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty COMA

Phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty COMA

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA).