TV& VIDEO

cổ phiếu KDC

Công ty CP Tập đoàn Kinh Đô mạnh tay chi cổ tức

Công ty CP Tập đoàn Kinh Đô mạnh tay chi cổ tức

VTV.vn - 200% cổ tức bằng tiền mặt chính là mức cổ tức lớn nhất mà cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Kinh Đô (KDC) có thể được hưởng trong thời gian tới.