TV& VIDEO

cổ phiếu quỹ

"Giải mã" hiện tượng cổ phiếu lên sàn bị bán ra

"Giải mã" hiện tượng cổ phiếu lên sàn bị bán ra

VTV.vn - Khi doanh nghiệp lên sàn, ngay lập tức cổ đông hay chính doanh nghiệp lại bán ra thu tiền về. Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này?