cơ phó

Lufthansa biết rõ bệnh tình của cơ phó Andreas Lubitz

Lufthansa biết rõ bệnh tình của cơ phó Andreas Lubitz

VTV.vn - Cơ phó Andreas Lubitz đã thông báo cho trường huấn luyện bay vào năm 2009 rằng anh ta có tiền sử mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive