TV& VIDEO

cơ quan chủ quản

Báo chí cần nỗ lực để phát huy sứ mệnh cao cả

Báo chí cần nỗ lực để phát huy sứ mệnh cao cả

VTV.vn - Đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh: Báo chí phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa để phát huy sứ mệnh cao cả của mình.