cơ quan chủ quản

Các nhà xuất bản sẽ chuyển sang hình thức đơn vị sự nghiệp có thu

Các nhà xuất bản sẽ chuyển sang hình thức đơn vị sự nghiệp có thu

VTV.vn - Sắp tới, các nhà xuất bản cơ bản sẽ được chuyển sang hình thức là các đơn vị sự nghiệp có thu.