TV& VIDEO

cơ quan công quyền

Phát hiện các gói đồ khả nghi tại một loạt cơ quan công quyền Mỹ

Phát hiện các gói đồ khả nghi tại một loạt cơ quan công quyền Mỹ

VTV.vn - Nhiều gói hàng khả nghi đã được phát hiện tại một loạt văn phòng cơ quan công quyền Mỹ ở thủ đô Washington, D.C. cũng như những khu vực phụ cận.