TV& VIDEO

cơ quan đại diện

Việt Nam đảm bảo an ninh cho ĐSQ và công dân ở nước  ngoài

Việt Nam đảm bảo an ninh cho ĐSQ và công dân ở nước ngoài

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân sự và trụ sở cơ quan đại diện, công dân Việt Nam sinh sống tại các nước.