TV& VIDEO

cơ quan dược phẩm

Ma túy Ecstasy trở lại châu Âu

Ma túy Ecstasy trở lại châu Âu

VTV.vn - Ecstasy một dạng ma túy tổng hợp, hay còn được gọi là thuốc lắc đang dần phổ biến trở lại ở châu Âu.