TV& VIDEO

cơ quan hợp tác

Câu chuyện về một tình nguyện viên Nhật Bản tại Việt Nam

Câu chuyện về một tình nguyện viên Nhật Bản tại Việt Nam

VTV.vn - Mới đến Việt Nam hơn nửa năm nhưng một kỹ thuật viên Nhật Bản đã để lại nhiều tình cảm yêu mến cho các bệnh nhân.