TV& VIDEO

cơ quan hợp tác

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 66 về phát triển ngành nghề nông thôn

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 66 về phát triển ngành nghề nông thôn

VTV.vn - Sáng 29/9, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 66 về phát triển ngành nghề nông thôn đã diễn ra