TV& VIDEO

cơ quan hợp tác

Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel

Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel

VTV.vn - Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel đã diễn ra sáng nay (21/3).