TV& VIDEO

Cơ quan năng lượng nguyên tử

Canada hỗ trợ 42 triệu USD bảo vệ nguyên liệu hạt nhân khỏi khủng bố

Canada hỗ trợ 42 triệu USD bảo vệ nguyên liệu hạt nhân khỏi khủng bố

VTV.vn - Canada cam kết sẽ hỗ trợ 42 triệu USD cho các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn nguyên liệu hạt nhân rơi vào tay các lực lượng khủng bố.