TV& VIDEO

cơ quan quản lý thị trường

Đông Nam Bộ khởi động chiến dịch chống giấy vệ sinh giả

Đông Nam Bộ khởi động chiến dịch chống giấy vệ sinh giả

VTV.vn - Ngành chức năng các tỉnh Đông Nam Bộ đã bắt đầu có động thái nhập cuộc sâu hơn để ngăn chặn tình trạng giấy vệ sinh giả đang tràn ngập trên thị trường.