TV& VIDEO

cơ quan quản lý

Vì sao thực phẩm bẩn tràn lan?

Vì sao thực phẩm bẩn tràn lan?

VTV.vn - Tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường không chỉ do nhận thức kém và lòng tham của những người sản xuất mà còn do chính sự vô cảm của các cơ quan quản lý.