TV& VIDEO

cơ quan Thương vụ

“Tham tán Thương mại phải hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc”

“Tham tán Thương mại phải hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc”

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các Tham tán thương mại phải nỗ lực và quyết liệt hành động trên tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc.