TV& VIDEO

cơ quan truyền thông

Nga siết chặt quản lý cơ quan truyền thông nước ngoài

Nga siết chặt quản lý cơ quan truyền thông nước ngoài

VTV.vn - Các cơ quan truyền thông đại chúng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga có khả năng vào danh sách các cơ quan đại diện nước ngoài tại Nga.