TV& VIDEO

cơ sở bán vàng

Phát hiện hơn 600 cơ sở bán vàng không đạt chuẩn

Phát hiện hơn 600 cơ sở bán vàng không đạt chuẩn

VTV.vn - Trong 2 năm 2015 và 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát hiện hơn 600 cơ sở kinh doanh vàng không đạt hàm lượng tiêu chuẩn trên phạm vi cả nước.