TV& VIDEO

cơ sở bảo trợ xã hội

Quá tải bệnh nhân ở các trung tâm bảo trợ xã hội

Quá tải bệnh nhân ở các trung tâm bảo trợ xã hội

VTV.vn - Việc chăm sóc người tâm thần đang gặp nhiều khó khăn bởi chính sự quá tải tại các cơ sở.