TV& VIDEO

cơ sở kinh tế

New Zealand coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam

New Zealand coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam

Chiều 5/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae đang ở thăm chính thức Việt Nam.