TV& VIDEO

cơ sở sản xuất nước đóng chai

Quảng Nam: Hơn 50% cơ sở nước đóng chai không đảm bảo chất lượng

Quảng Nam: Hơn 50% cơ sở nước đóng chai không đảm bảo chất lượng

VTV.vn - Hơn một nửa số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại tỉnh Quảng Nam vi phạm quy trình sản xuất, không đảm bảo chất lượng sản phẩm.