TV& VIDEO

cơ sở sản xuất quần bò

Kiểm tra cơ sở sản xuất quần bò gây ô nhiễm ở Bắc Ninh

Kiểm tra cơ sở sản xuất quần bò gây ô nhiễm ở Bắc Ninh

VTV.vn - Về tình trạng ô nhiễm môi trường tại một cơ sở sản xuất quần bò ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, ngày 20/10, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất này.