cố thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ tang Ngài Lý Quang Diệu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ tang Ngài Lý Quang Diệu

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Singapore tham dự Lễ truy điệu và đưa tang cấp quốc gia cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.