TV& VIDEO

cờ vua thế giới

Điểm lại những trận đấu cờ nổi tiếng giữa người và máy

Điểm lại những trận đấu cờ nổi tiếng giữa người và máy

VTV.vn - Năm 1997, kiện tướng cờ vua thế giới Garry Kasparov đã phải đầu hàng trước phần mềm cờ vua Deep Blue.