TV& VIDEO

cọc bê tông

Ngừng thi công bệnh viện 3.000 tỷ vì cọc bê tông nghiêng

Ngừng thi công bệnh viện 3.000 tỷ vì cọc bê tông nghiêng

VTV.vn -Về việc ngưng thi công Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, UBND tỉnh cho biết, do trong quá trình ép cọc bê tông tại công trình đã xảy ra sự cố làm hơn 30 cọc bê tông bị nghiêng.