TV& VIDEO

code

Nhiều rào cản với dịch vụ COD tại Việt Nam

Nhiều rào cản với dịch vụ COD tại Việt Nam

VTV.vn - Giá thành và chất lượng dịch vụ vận chuyển là rào cản lớn nhất cho các dịch vụ COD (giao hàng thu tiền) tại Việt Nam.