code

Nhiều rào cản với dịch vụ COD tại Việt Nam

Nhiều rào cản với dịch vụ COD tại Việt Nam

VTV.vn - Giá thành và chất lượng dịch vụ vận chuyển là rào cản lớn nhất cho các dịch vụ COD (giao hàng thu tiền) tại Việt Nam.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive