TV& VIDEO

Columbus

Tìm thấy bức điện cổ tuyên bố tìm ra châu Mỹ của Christopher Columbus

Tìm thấy bức điện cổ tuyên bố tìm ra châu Mỹ của Christopher Columbus

VTV.vn - Mỹ đã trao lại cho Italy bức điện cổ thông báo đã tìm ra châu Mỹ của nhà thám hiểm Christopher Columbus sau hơn 20 năm thất lạc.