TV& VIDEO

cơm ăn

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Hôm nay (19/5) là ngày có ý nghĩa trọng đại với mỗi người dân Việt Nam. 123 năm trước, ngày 19/5/1890, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đời.