TV& VIDEO

cơm áo

Thử nghiệm mô hình thu nhập cơ bản tại Đức

Thử nghiệm mô hình thu nhập cơ bản tại Đức

VTV.vn - Bất cứ ai ở Đức cũng có thể nộp đơn xin thu nhập cơ bản mà không hề mất phí.