TV& VIDEO

cơm rang

Đĩa cơm rang lập kỷ lục Guinness tại Trung quốc bị đổ cho lợn

Đĩa cơm rang lập kỷ lục Guinness tại Trung quốc bị đổ cho lợn

VTV.vn - Ngay sau khi nhận được bằng công nhận kỷ lục Guinness, đĩa cơm rang lớn nhất thế giới tại Trung Quốc đã lập tức bị chuyển đến một trại chăn nuôi để làm thức ăn cho lợn.