TV& VIDEO

con cả

Đắng lòng cụ ông 82 tuổi bò lết bằng tay nuôi con trai ngớ ngẩn

Đắng lòng cụ ông 82 tuổi bò lết bằng tay nuôi con trai ngớ ngẩn

Đã 82 tuổi và bị liệt nhiều năm nay khiến cụ Vạn chỉ quanh quẩn trong đống chăn đã bốc mùi khai nồng. Nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời cụ lại là chỗ dựa cho con trai bị ngớ ngẩn do chấn động tâm lí của tai nạn lao động.