TV& VIDEO

con chữ đầu đời

Cô giáo 19 năm ‘cắm bản’ nơi vùng núi đá Hà Giang

Cô giáo 19 năm ‘cắm bản’ nơi vùng núi đá Hà Giang

VTV.vn - Cô giáo Nguyễn Thị Thêu (điểm trường Sảng Pả, Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang) đã 19 năm gắn bó với công việc dạy học nơi vùng núi đá tỉnh Hà Giang.