TV& VIDEO

Côn Đảo

“Côn Đảo anh hùng - Biển Đông dậy sóng”

“Côn Đảo anh hùng - Biển Đông dậy sóng”

Để có những hình dung rõ nét hơn về Côn Đảo và cuộc vượt ngục lịch sử nơi đây, mời các bạn tìm hiểu cuốn sách: “Côn Đảo anh hùng - Biển Đông dậy sóng”.