TV& VIDEO

con sen

Cô Đũi – Bảo Thanh: “Quay cảnh tự tử là khó nhất”

Cô Đũi – Bảo Thanh: “Quay cảnh tự tử là khó nhất”

 Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim “Trò đời”, cô Đũi - Bảo Thanh cho biết: “Cảnh quay khó nhất với tôi là tự tử ở bờ sông”.