TV& VIDEO

con thú

Bi kịch của những con thú... mua vui

Bi kịch của những con thú... mua vui

VTV.vn - Bị ngược đãi, đánh đập, bỏ đói hàng ngày… là tình cảnh của rất nhiều con thú đang bị nuôi nhốt hiện nay.