TV& VIDEO

con tin Ai Cập

IS tung video hành quyết 21 con tin Ai Cập theo đạo Cơ đốc

IS tung video hành quyết 21 con tin Ai Cập theo đạo Cơ đốc

(VTV.vn) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tiếp tục công bố một đoạn băng quay cảnh hành quyết 21 con tin Ai Cập, toàn bộ đều theo đạo Cơ đốc.