TV& VIDEO

công an tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng chí Trần Đại Quang chúc Tết Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng chí Trần Đại Quang chúc Tết Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 22/2/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên BCT, Bộ trưởng cùng đoàn công tác Bộ Công an đã thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Phúc.