TV& VIDEO

Công an Trung ương

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương thành công tốt đẹp

VTV.vn - Sau ba ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.