TV& VIDEO

công bố dịch bệnh Zika

Ứng phó khi bệnh do virus Zika trở thành bệnh lưu hành

Ứng phó khi bệnh do virus Zika trở thành bệnh lưu hành

VTV.vn - Ngày 11/1, đại diện Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, đã thông tin về công tác ứng phó khi bệnh do virus Zika trở thành bệnh lưu hành ở nước ta.