TV& VIDEO

công bố toàn văn

Công bố toàn văn TPP bằng 4 thứ tiếng

Công bố toàn văn TPP bằng 4 thứ tiếng

VTV.vn - Bộ Công Thương đã công bố toàn văn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương bằng 4 thứ tiếng.