TV& VIDEO

công chức Hà Nội

Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng

VTV.vn - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống, tham quan, học tập trong toàn TP về dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Sở.