TV& VIDEO

công cụ tìm kiếm Bing

Microsoft "tuyên chiến" với các nội dung có liên quan đến khủng bố

Microsoft "tuyên chiến" với các nội dung có liên quan đến khủng bố

VTV.vn - Hãng công nghệ Microsoft vừa tuyên bố chính sách mới liên quan tới việc xóa bỏ các tài khoản và nội dung liên quan đến khủng bố