công điện khẩn

Bộ NN&PTNT ra công điện khẩn ngăn chặn tình trạng phá rừng

Bộ NN&PTNT ra công điện khẩn ngăn chặn tình trạng phá rừng

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đã có công điện khẩn tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.