TV& VIDEO

cộng đồng địa phương

Myanmar lập ủy ban cố vấn thực thi khuyến nghị về bang Rakhine

Myanmar lập ủy ban cố vấn thực thi khuyến nghị về bang Rakhine

VTV.vn - Chính phủ Myanmar ngày 9/12 đã thành lập một ủy ban cố vấn gồm các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm thực thi các khuyến nghị về bang Rakhine.