TV& VIDEO

cộng đồng địa phương

Kiên quyết với ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài

Kiên quyết với ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành văn bản triển khai một số biện pháp nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá cùng ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài.