TV& VIDEO

cộng đồng Facebook

Con người ngày nay đang bị lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ

Con người ngày nay đang bị lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ

VTV.vn - Công nghệ phát triển không ngừng đã khiến cuộc sống của chúng ta và cách chúng ta cư xử, giao tiếp với nhau hoàn toàn thay đổi.