TV& VIDEO

cộng đồng người Việt tại Czech

Nâng cao sức khỏe cộng đồng người Việt tại Czech

Nâng cao sức khỏe cộng đồng người Việt tại Czech

VTV.vn - Chương trình do các sinh viên ngành y và bác sĩ người Việt phối hợp với đội ngũ y bác sĩ, sinh viên ngành y Đại học Tổng hợp Charles, Praha Czech tổ chức.