TV& VIDEO

cộng đồng thiểu số

Argentina ca ngợi chính sách của Việt Nam với cộng đồng thiểu số

Argentina ca ngợi chính sách của Việt Nam với cộng đồng thiểu số

VTV.vn - Là một quốc gia với 54 dân tộc anh em, chính sách của Việt Nam đối với cộng đồng người thiểu số là một kiểu mẫu.