TV& VIDEO

cộng đồng việt

Cần điều chỉnh pháp luật về quản lý kinh doanh đa cấp

Cần điều chỉnh pháp luật về quản lý kinh doanh đa cấp

VTV.vn - Theo một số luật sư, cần điều chỉnh văn bản pháp luật, có cơ chế phối hợp giữa các bên trong việc kiểm tra và xử lý loại hình kinh doanh đa cấp có điều kiện này.