công hàm phản đối

Tàu Trung Quốc lại đi vào lãnh hải Nhật Bản

Tàu Trung Quốc lại đi vào lãnh hải Nhật Bản

VTV.vn - 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.