TV& VIDEO

cộng hòa nhân dân

“Việt Nam là đối tác thương mại chính của Trung Quốc”

“Việt Nam là đối tác thương mại chính của Trung Quốc”

 Với những cam kết và thỏa thuận đã đạt được, chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.