TV& VIDEO

công nghệ chế biến

Việt Nam được phép xuất khẩu gạo chính ngạch sang Trung Quốc

Việt Nam được phép xuất khẩu gạo chính ngạch sang Trung Quốc

VTV.vn - Đã có 22 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trong đó, 21 doanh nghiệp thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long.