TV& VIDEO

công nghệ kết nối

Độc đáo công nghệ kết nối máy tính với não người

Độc đáo công nghệ kết nối máy tính với não người

VTV.vn - Giám đốc điều hành thương hiệu xe hơi điện Tesla đã thành lập công ty để phát triển công nghệ kết nối giữa máy tính và não bộ con người.